SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD DELNICE

74.

Temeljem članka 22. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/ 01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13), članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09 i 41/09, 11/13 i 20/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/ 09, 150/11, 144/12), Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici donosi

Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2015. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalna infrastrukture za:

1. - javne površine 2. - održavanje čistoće

- nerazvrstane ceste - odlaganje komunalnog

- groblja otpada

- javnu rasvjetu - tržnice na malo

Članak 2.

U idućoj 2015. godini planira se izgradnja:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:363-01/14-01/24

UR.BROJ: 2112-30-20-14-2

Delnice, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51300&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr