SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD DELNICE

73.

Temeljem članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/ 01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/ 11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11, 144/12) i članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09 i 41/09, 11/13, 20/13), Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici donosi

Program održavanja komunalne
infrastrukture u 2015. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Delnica u 2015. godini, opseg radova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarenje Programa.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i održavanje groblja utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ovoj Program stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/14-01/25

Urbroj: 2112-01-30-20-1-14-2

Delnice, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51300&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr