SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD DELNICE

55.

Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12), te članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13-pročišćeni tekst) na sjednici održanoj 18. prosinca 2014. godine Gradsko vijeće Grada Delnica donosi

ODLUKU
O DRUGIM IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRORAČUNA GRADA DELNICA
ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Delnica za 2014. godinu sadrže:

A)OPĆI DIO PRIHODA I RASHODA

B)POSEBNI DIO PRORAČUNA

C)RASHODI I IZDACI RAZVRSTANI PO NOSITELJIMA I KORISNICIMA, PO PROGRAMIMA,AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA KAKO SLIJEDI

1. Predstavnička tijela

2. Jedinstveni upravni odjel

Članak 2.

Prihodi i primici u iznosu od 34.060.200,09 kuna i višak iz prethodnih godina u iznosu od 2.269.860,91 kuna te rashodi i izdaci u iznosu od 36.330.061,00 kuna, raspoređeni su po skupinama i podskupinama koje su sastavni dio ove Odluke, te se utvrđuju u bilanci prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za 2014. godinu

Članak 3.

Rashodi odnosno izdaci u proračunu u iznosu od 36.330.061,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, te potanjim namjenama u Posebnom dijelu proračuna za 2014. godinu iskazanih po razdjelima, te čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Višak prihoda nad rashodima rasporedit će se u 2014. godini na sljedeći način:

1.151.417,11 kuna za stanove sa stanarskim pravom koji ostaje za prijenos u sljedećim godinama

2.2.000,00 kuna tekućih pomoći iz državnog proračuna za predškolski odgoj (Dječji vrtić »Hlojkica«)

3.204.077,35 kuna donacije iza pokojne Janeth Majnarich koji ostaje za prijenos u sljedećim godinama

4.11.404,31 kuna od vodnog doprinosa koja će se utrošiti u »Izmjenu dotrajalih cjevovoda u Supilovoj«

5.1.912.366,45 kuna utrošit u sljedećim godinama (donacija iza pokojne Janeth Majnarich za prostor nove knjižnice, etnografski muzej, te dječji park u Delnicama, te troškovi vezani za rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih osoba od stanova sa stanarskim pravom )

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01/01

Ur. broj: 2112-01-30-30-1-14-9

Delnice 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=51300&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr