SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 39. Četvrtak, 18. prosinca 2014.
GRAD CRIKVENICA

85.

Na temelju čl. 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« RH, broj 153/13) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br.26/09, 34/09-ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 15. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2014. godine donosi

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
UPU 5 Tončićevo

Članak 1.

U članku 3. Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 5 Tončićevo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 17/14) se iza stavka 4., dodaje stavak 5., koji glasi »-smanjenje mini

malne površine građevinske čestice za gradnju samostojeće obiteljske kuće na 500 m2 u zonama oznake (1) i namjene (S)«, korekcija obuhvata UPU-a vezano uz prometno rješenje (formiranje okretišta) i granice obuhvata plana radi korekcije vezane uz vlasništvo k.č. 3141, koja je većim dijelom izvan obuhvata ovog plana.«

Stavak 5., postaje stavak 6.

Članak 2.

U članku 4., u stavku 1., iza riječi »..na terenu« dodaju se riječi « i smanjenje minimalne površine građevinske čestice za gradnju samostojeće obiteljske kuće na 500 m2 u zonama oznake (1) i namjene (S), korekcija obuhvata UPU-a vezano uz prometno rješenje (formiranje okretišta) i granice obuhvata plana radi korekcije vezane uz vlasništvo k.č. 3141, koja je većim dijelom izvan obuhvata ovog plana.«

Članak 3.

U članku 5., u stavku 1., iza riječi »..infrastrukture (trafostanice)« dodaju se riječi« i smanjenje minimalne površine građevinske čestice za gradnju samostojeće obiteljske kuće na 500 m2, u zonama oznake (1) i namjene (S), korekcija obuhvata UPU-a vezano uz prometno rješenje (formiranje okretišta) i granice obuhvata plana radi korekcije vezane uz vlasništvo k.č. 3141, koja je većim dijelom izvan obuhvata ovog plana.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 350-01/14-01/25

UR. BROJ: 2107/01-06/2-14-24

Crikvenica, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing.v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=916&mjesto=10003&odluka=85
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr