SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 34. Ponedjeljak, 10. studenog 2014.
GRAD DELNICE

43.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst) i članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/ 09, 11/13 i 20/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donijelo je

ZAKLJUČAK
o pristupanju Grada Delnica Povelji o
suradnji i organizaciji civilnog društva

Članak 1.

Grad Delnice, kao jedinica lokalne samouprave, Sukladno Deklaraciji o suradnji gradova i organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj pristupa Povelji o suradnji i organizaciji civilnog društva čije je potpisivanje organizirano tijekom susreta gradonačelnika i poduzetnika u Umagu u studenome 2013. godine.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 007-01/14-01/01

Ur. broj: 2112-01-30-40-1-14-04

Delnice, 6. studenoga 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=911&mjesto=51300&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr