SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 31. Petak, 17. listopada 2014.
OPĆINA FUŽINE

41.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09, 30/09 i 12/13) Općinsko vijeće Općine Fužine, na svojoj sjednici od 15. listopada 2014. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o socijalnim stipendijama Općine Fužine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i kriteriji za stjecanje prava na dodjelu socijalnih stipendija (u daljnjem tekstu: stipendija) učenicima srednjih škola i studentima, postupak dodjele stipendija te prava i obveze korisnika stipendija na području Općine Fužine.

Članak 2.

Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Općine Fužine.

Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu učeničkih i studentskih socijalnih stipendija donosi načelnik Općine Fužine.

U odluci iz prethodnog stavka načelnik određuje broj učeničkih i studentskih stipendija kao i njihovu visinu, a sve u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima.

Stipendije se dodjeljuju bespovratno za razdoblje 10 mjeseci u jednoj školskoj/akademskoj godini.

II. PRAVO NA DOBIVANJE STIPENDIJA

Članak 3.

Pravo na socijalnu stipendiju imaju učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

-da su državljani Republike Hrvatske,

-da imaju prebivalište na području Općine Fužine najmanje 3 godine prije podnošenja zamolbe,

-da su redovni učenici srednje škole ili redovni studenti.

Članak 4.

Pravo na stipendiju nemaju:

-učenici i studenti koji su korisnici stipendija po nekoj drugoj osnovi,

-koji su ponavljači, ali samo za godinu koju ponavljaju,

-čiji je prosjek manji od 2,51 (za učenike i studente prve godine)

III. KRITERIJI ZA DOBIVANJE STIPENDIJE

Članak 5.

Stipendije se dodjeljuju tako da se zbroje bodovi općeg kriterija, a ako je to potrebno onda i posebnog.

Povjerenstvo ima pravo da samo, ako ocijeni da je to potrebno, pribavi ili zatraži i dodatne podatke o socijalnom odnosno imovinskom stanju kandidata.

Članak 6.

Opći kriteriji za dodjelu stipendija boduju se na sljedeći način:

a) obiteljske materijalne prilike,

b) struktura domaćinstva

c) stambeni status

d) zdravstveni status

a) Obiteljske materijalne prilike

Obiteljske materijalne prilike ocjenjuju se na osnovi prosječnog prihoda po članu obitelji u zadnjih šest mjeseci i to na sljedeći način:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/14-01/04

URBROJ: 2112/03-01-14-06

Fužine, 15. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=908&mjesto=10009&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr