SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 25. Četvrtak, 4. rujna 2014.
GRAD CRIKVENICA

65.

Na temelju članka 114.b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« br. 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13), članka 8. Odluke o visini spomeničke rente Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/06 i 50/10) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske Županije« broj 26/09 i 34/09 - ispravaki 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 3. sjednici održanoj 3. rujna 2014. godine, donijelo je

I. IZMJENE PROGRAMA
utroška spomeničke rente za 2014. godinu

Članak 1.

Članak 3. Programa utroška spomeničke rente u 2014. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/13.)mijenja se i glasi:

»Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada Crikvenice za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 105.000,00 kuna.

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ova I. Izmjena programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 400-06/13-01/27

Ur.broj.: 2107/01-04/01-14-6

Crikvenica, 3. rujna 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=902&mjesto=10003&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr