SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 21. Petak, 18. srpnja 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

45.

Temeljem članka 30. i 43. Zakona o financiranju jedinica (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03, 132/06, 73/08 i 25/12) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 8. srpnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje
javne površine

Članak 1.

U Odluci o porezu na korištenje javne površine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/13 i 14/14) (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 5. stavak 1. podstavak a), iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»3. za obavljanje djelatnosti prometovanja turističkim vlakićem 100,00 kn«.

U članku 5. stavak 1. podstavak a) dosadašnja točka 4. Odluke postaje točka 5.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-14-33

Malinska, 8. srpnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=898&mjesto=51511&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr