SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 21. Petak, 18. srpnja 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

43.

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/ 11 i 80/13), članka 15. i 16. Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/06, 35/07, 26/11, 50/13 i 4/14) i članka 23.Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 8. srpnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima
na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja
i visini naknade za parkiranje

Članak 1.

U članku 3., stavak 3., alineja 1. Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/14) (u daljnjem tekstu: Odluka) riječ »Livakovo« zamjenjuje se riječju »Ježevo«.

U članku 4. stavak 2. Odluke riječ »Livakovo« zamjenjuje se riječju »Ježevo«.

Članak 2.

Iza članka 4. dodaje se novi članak 4a. koji glasi:

»Članak 4.a.

Parkiralište iz članka 3. stavak 3. alineja 1. (»Ježevo«) u posebnom je režimu naplate koji su propisani u daljnjem tekstu ove Odluke.«

Članak 3.

U članku 5. stavak 1. Odluke riječ »Livakovo« zamjenjuje se riječju »Ježevo«.

Članak 4.

Članak 18. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 18.

Visina naknade za parkiranje teretnih vozila iz članka 5. ove Odluke na parkiralištu »Ježevo« iznosi:

-autobus 100,00 kn/sat

-autobus 300,00 kn/dan

-kamion 20,00 kn/sat

-kamion s prikolicom ili tegljač 20,00 kn/sat

-kamper ili kamp prikolica 20,00 kn/sat

-kamper ili kamp prikolica 200,00 kn/dan

-visina dnevne karte s nalogom iznosi 1.000,00 kn.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 211-01/13-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-14-23

U Malinskoj, 8. srpnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=898&mjesto=51511&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr