SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 17. Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.
OPĆINA MATULJI

29.

Na temelju članka 6. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine«, broj 41/14) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09 i 8/13), Općinsko Vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 12. lipnja 2014., donosi:

Statutarnu odluku o
dopuni Statuta Općine Matulji

Članak 1.

U Statutu Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 38/09 i 8/13) iza članka 42. dodaje se članak 42.a. koji glasi:

»Općinsko vijeće osniva Savjet mladih Općine Matulji kao savjetodavno tijelo Općine Matulji koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

Osnivanje, djelokrug rada, postupak izbora članova i njihovih zamjenika te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih Općine Matulji uređuju se Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine Matulji koju donosi Općinsko vijeće.«

Članak 2.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/14-01/10

Ur. broj: 2156-04-01/14-01

Matulji, 12. lipnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=894&mjesto=51211&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr