SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 17. Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.
OPĆINA MATULJI

25.

Na temelju članka 35. Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 ,144/12 i 19/ 13), članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 125/11) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 ,38/09 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 12. lipnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
O DOPUNI ODLUKE O
ZAKUPU I KUPOPRODAJI POSLOVNOG
PROSTORA

Članak 1.

U Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 4/ 13) iza članka 33. dodaje se članak 33.a koji glasi:

»Članak 33.a

Zakupcima poslovnih prostora koji su obveznici poreza na dohodak ili dobit, a nisu upisani u registar obveznika PDV-a odobrava se popust ugovorene zakupnine od 20 % za tekući mjesec u 2014. godini, počevši od mjeseca srpnja, pod uvjetom da su podmirili sve dospjele obveze prema Općini Matulji do isteka mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se odobrava popust.

Zakupnici iz stavka 1. ovog članka obvezni su dostaviti Izjavu kojom izjavljuju da su obveznici poreza na dohodak ili dobit i da nisu upisani u registar obveznika PDV-a.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/14-01/8

Ur. broj: 2156-04-01-14-1

Matulji, 12. lipnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=894&mjesto=51211&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr