SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
GRAD DELNICE

25.

Temeljem članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN33/01, 60/01,129/05, 109/07, 129/08, 36/09,150/11, 144/12 i 18/13-pročišćeni tekst) i članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/ 09,41/09, 11/13 i 20/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grad Delnica na sjednici održanoj 29. svibnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Delnica za 2013. godinu

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Delnica za 2013.godinu izrađeno po ovlaštenoj tvrtki DLS d.o.o. iz Rijeke.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Delnica za 2013.godini čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova odluka i Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Delnica za 2013. godinu dostavit će se nadležnim državnim tijelima i institucijama.

Članak 2.

Ova Odluka i Izvješće objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 351-01/14-01/03

Ur. broj: 2112-01-30-10-14-04

Delnice, 29. svibnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=892&mjesto=51300&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr