SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 10. Četvrtak, 17. travnja 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

30.

Na temelju članka 20. i 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi »Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/ 03, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 31. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici održanoj dana 16. travnja 2014. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom Općine Malinska - Dubašnica za 2013. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Malinska - Dubašnica za 2013. godinu.

II.

Izvješće čini sastavni dio ove Odluke i objavit će se na web stranicama Općine.

III.

Izvješće se dostavlja Primorsko-goranskoj županiji.

Klasa: 351-01/13-01/7

Ur. broj: 2142/05-01-14-28

Vrbovsko, 16. travnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik vijeća
Zdenko Cerović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=887&mjesto=51511&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr