SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 10. Četvrtak, 17. travnja 2014.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

20.

Temeljem odredbe članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10 i 31/11), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 16. travnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2013. godinu

Članak 1.

Izvršenjem Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2013. utvrđen je rezultat, kako slijedi:

1.Višak prihoda poslovanja 7.687.728,36

2.Manjak prihoda od nefinancijske
imovine 7.607.908,72

3.Višak primitaka od financijske
imovine 5.460.517,84

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 7.687.728,36 kn i višak primitaka od financijske imovine u iznosu od 5.460.517,84 kn iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se od istoga pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine ostvaren u 2013. godini, u iznosu od 7.607.908,72 kn.

Članak 3.

Višku prihoda 2013. godine u iznosu od 5.540.337,48 kn pribraja se preneseni višak prihoda iz 2012. godine u iznosu od 4.163.169,39 kn te se utvrđuje ukupni višak prihoda u iznosu od 9.703.506,87 kn.

Članak 4.

Raspoloživi višak prihoda u iznosu od 9.703.506,87 kn, sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/14-03/1

Ur. broj: 2142/05-01-14-6

Malinska, 16. travnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=887&mjesto=51511&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr