SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
OPĆINA MATULJI

15.

Na temelju članka 32. točke 22. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 38/09 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 25. ožujka 2014. godine, donosi

ODLUKU
o sklapanju Sporazuma o razgraničenju materijalnih
troškova i korištenju Školske sportske dvorane
Osnovne škole »Dr. Andrija Mohorovičić« Matulji

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Matulji suglasno je da Općina Matulji i Osnovna škola »Dr. Andrija Mohorovičić« sklope Sporazum o razgraničenju materijalnih troškova i korištenju Školske sportske dvorane Osnovne škole »Dr. Andrija Mohorovičić« Matulji (u daljnjem tekstu: Sporazum), koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Općinsko vijeće Općine Matulji ovlašćuje Općinskog načelnika Općine Matulji da u ime Općine Matulji potpiše Sporazum iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na službenoj web stranici Općine Matulji www.matulji.hr.

Klasa: 602-01/14-01/5

Ur. broj: 2156-04-01-14-4

Matulji, 25. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Slobodan Juračić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=885&mjesto=51211&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr