SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 8. Petak, 28. ožujka 2014.
OPĆINA MATULJI

11.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2014., donosi

IZMJENE I DOPUNE
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/09 i 16/13) u članku 62. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda upućuje se vijećnicima putem elektroničke pošte ili drugim načinom dostave, najkasnije 10 dana prije održavanja sjednice. Samo iz osobito opravdanih razloga ovaj rok se može skratiti.«

Članak 2.

Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/14-01/4

Ur. broj: 2156-04-01/14-1

Matulji, 25. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Slobodan Juračić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=885&mjesto=51211&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr