SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 6. Četvrtak, 13. ožujka 2014.
GRAD CRIKVENICA

10.

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišć.tekst) i članka 67. stavka 3. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09 - ispr. i 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 8. sjednici održanoj 13. ožujka 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog
odbora Jadranovo

I.

Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnog odbora Jadranovo.

II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 13. travnja 2014.g.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 026-01/14-01/02

Ur. broj: 2107/01-04/07-14-4

Crikvenica, 13. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=883&mjesto=10003&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr