SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
GRAD DELNICE

9.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 8. Zakona o savjetima mladih (NN 23/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13) i članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/ 09, 41/09, 11/13 i 20/13), a sjednici održanoj 6. ožujka 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru članova Savjeta mladih Grada Delnica

Članak 1.

U Savjet mladih Grada Delnica izabrani su:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Mandat članova Savjeta mladih Grada Delnica je dvije godine, računajući od dana donošenja ove Odluke.

Članak 3.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mladih Grada Delnica biraju se iz reda članova Savjeta mladih Grada Delnica na način određen Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Delnica (SN PGŽ 23/06 i 29/07).

Članak 4.

Članovi Savjeta mladih Grada Delnica ne primaju naknadu za svoj rad, ali imaju pravo na naknadu putnih troškova vezanih uz rad u Savjetu mladih.

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Delnica, a posebice Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica, samouprave i uprave.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom izbora članova Savjeta mladih Grada Delnica, a objavit će se u »Služenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 007-01/12-01/04

Ur.broj: 2112-01-30-04-3-14-12

Delnice, 6. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=882&mjesto=51300&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr