SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
OPĆINA ČAVLE

6.

Na temelju članka 6. stavka 5. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (»Narodne Novine« br. 125/ 11) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj: 6/13, 13/13 i 28/13) Povjerenik Vlade Republike Hrvatske dana 27. veljače 2014. godine donosi

ODLUKU
o dopuni odluke o davanju u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Općine Čavle

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čavle (»Službene novine PGŽ«, broj 25/ 12) u članku 6. dodaju se stavak 7. i 8. koji glase:

Iznimno iz stavka 1. ovog članka, Ugovor o zakupu se sklapa bez javnog natječaja kada ga sklapaju međusobno Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave, odnosno područne (regionalne) samouprave te prave osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne samouprave, odnosno područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općega, gospodarskog i socijalnog napretka njezinih mještana.

Poslovni prostori u vlasništvu Općine Čavle mogu se dati na korištenje, bez naknade udrugama građana koje djeluju na području kulture, sporta, odgoja i obrazovanja, kulture mladih i njihovog aktivizma, tehničke kulture, zdravstvene i socijalne skrbi, te svim ostalim neprofitnim udrugama koje su važne za kulturni identitet, razvoj i napredak općine, te predstavljaju potrebu i interes općine, bez naknade, van Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

Općinski načelnik donosi posebnu Odluke o uvjetima i načinu korištenju poslovnih prostora u vlasništvu Općine Čavle, bez naknade.

Članak 2.

Ova Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čavle stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Članak 3.

Sve ostale odredbe osnovne Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Čavle (»Službene novine« broj 25/12 ) ostaju na snazi.

Klasa: 021-05/14-01/03

Ur. broj: 2170-03-14-01-3

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske
Marinko Dumanić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=880&mjesto=10008&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr