SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 3. Ponedjeljak, 10. veljače 2014.
OPĆINA MATULJI

8.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj: 10/97,107/ 07 i 94/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13.- pročišćeni tekst), i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 26/09,38/09 i 8/13.) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 6. 2. 2014. godine donijelo je

PLAN
mreže dječjih vrtića na području Općine Matulji

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Planom mreže dječjih vrtića na području Općine Matulji utvrđuju se ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja kao javnu službu i provode program odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu rane i predškolske dobi.

Članak 2.

Općina Matulji ima pravo i obvezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svojem području organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Prava i obveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguranjem smještajnih kapaciteta za djecu s područja Općine Matulji u ustanovama predškolskog odgoja i sufinanciranjem ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Općine Matulji, za tekuću godinu.

II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA

Članak 3.

Na području Općine Matulji djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja Dječji vrtić Matulji kojem je osnivač Općina Matulji.

Mrežu dječjih vrtića na području Općine Matulji čini Dječji vrtić Matulji koji obavlja svoju djelatnost na 7 lokacija i to:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 10.

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Matulji stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-01/14-01/2

Ur. broj: 2156-04-01-14-1

Matulji, 6. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=879&mjesto=51211&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr