SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 3. Ponedjeljak, 10. veljače 2014.
OPĆINA MATULJI

2.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09 i 8/ 13) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 6. 2. 2014. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Poduzetničke zone Mučići II (K-6, R1-3)

Članak 1.

Ovom se odlukom osniva poduzetnička zona Mučići II.

Poduzetnička zona Mučići II nalazi se unutar granica obuhvata Urbanističkog plana uređenja 12 Poslovna zona Mučići II (K-6, R1-3) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/12), na području određenom ovom Odlukom.

Članak 2.

Područje Poduzetničke zone Mučići II obuhvaća slijedeće katastarske čestice u katastarskoj općini Puži:

1478/1, 1459/5, 1459/4, 9999/30, 1459/16, 1459/3, 1459/8, 1461/3, 1461/5, 1460/17, 1460/16, 1461/1, 1459/1, 1470, 1471, 1466, 1467, 1469, 1468, 4652, 1464, 1465, 4641, 4651, 1020/1, 1021, 9999/27, 1019/1, 1019/2, 1476, 1460/15, 1460/18, 1460/2, 1460/1, 1460/14, 1462, 1463, 990, 991, 992, 993, 314/3, 314/2, 314/1, 1035/2, 1037/2, 1035/1, 1039/ 3, 1043/2, 1041, 1040, 1010/3, 1042/2, 9999/21, 9999/22, 1010/4, 1010/1, 1052/1, 1010/2, 1001, 1000, 999, 953, 954, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 951, 952, 955, 956, 986, 988, 987, 989, 4650, 995, 994, 996, 998, 997, 977, 976, 972, 973, 974, 975, 968, 967, 966, 964, 963, 962, 961, 965.

Članak 3.

Poduzetnička zona Mučići II obuhvaća ukupnu površinu od 13,38 ha, smještena istočno od Županijske ceste Ž-3. Poduzetnička zona Mučići II sa svojom površinom ulazi u ukupno područje gospodarske namjene na potezu Mučići - Jurdani.

Članak 4.

Primarne namjene Poduzetničke zone Mučići II su proizvodni sadržaji, zanatske djelatnosti, servisi i skladišta uključivo trgovački centar sa pratećim sadržajima. Osim navedenog predviđena je mogućnost gradnje pratećih sadržaja koji obuhvaćaju: upravno-administrativne prostore, izložbene salone, trgovinu, ugostiteljstvo bez smještaja, komunalne djelatnosti i uređaje, prometne objekte, i ostale objekte koji upotpunjuju sadržaje ovakvih zona.

Gradnja unutar Poduzetničke zone Mučići II te njezino opremanje i uređenje provodit će se na temelju važeće prostorno-planske dokumentacije.

U cilju omogućavanja gradnje građevina i uređenja površina unutar obuhvata Poduzetničke zone Mučići II, Općina Matulji izgraditi će potrebnu komunalnu infrastrukturu te javno-prometne površine.

Članak 5.

Nositelj i organizator razvoja Poduzetničke zone Mučići II je Općina Matulji.

Članak 6.

Sastavni dio ove Odluke je prikaz namjene površina iz Urbanističkog plana uređenja 12 Poslovna zona Mučići II (K-6, R1-3) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 16/12).

Navedeni prilog nije predmet objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/14-01/2

Ur. broj: 2156-04-01-14-1

Matulji, 6. veljače 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=879&mjesto=51211&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr