SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
GRAD RIJEKA

160.

Na temelju odredbe članka 6. i članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2014. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2015. i 2016. godinu sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Ovaj Proračun objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/13-01/171

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-3

Rijeka, 19. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v. r.

Proračun Grada Rijeke za 2014. godinu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=873&mjesto=51000&odluka=160
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr