SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

76.

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN
davanja koncesija na području Općine Malinska -
Dubašnica za razdoblje od 2014. do 2016. godine

Članak 1.

Donosi se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Malinska - Dubašnica za razdoblje od 2014. do 2016. godine (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Općina Malinska-Dubašnica u razdoblju od 2014. do 2016. godine planira dati slijedeće koncesije:

1. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Malinska - Dubašnica

-planirani broj koncesija: jedna koncesija,

-rok na koji se koncesija planira dati: pet godina,

-početak koncesije: 2014. godina

-procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 10.000,00 kuna,

-planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,

-pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/ 04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i Odluka o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/11, 23/11 i 50/12).

2. Koncesija za obavljanje poslova prijevoza pokojnika i pogrebnih poslova na području Općine Malinska - Dubašnica

- planirani broj koncesija: jedna koncesija,

- rok na koji se koncesija planira dati: pet godina,

- početak koncesije: lipanj 2014. godine

-procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 5.500,00 kuna,

-planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,

-pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/ 04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i Odluka o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/11, 23/11 i 50/12).

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/13-03/1

Ur. broj: 2142/05-01-13-8

Malinska, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=872&mjesto=51511&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr