SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
GRAD CRIKVENICA

115.

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 38. stavka 2. Statuta Gradske knjižnice Crikvenica (Statut Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Crikvenica KLASA: 612-04/00-0/01, UR.BROJ: 2107/01-02-00-3 od 19. svibnja 2000.g., I. Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Crikvenica, KLASA: 612-04/01-01/03, UR.BROJ: 2107/01-02-01-3 od 29. rujna 2001. g., II. Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Crikvenica, KLASA: 612- 04/08-01/10, UR.BROJ: 2107/01-01-08-3 od 19. prosinca 2008.g. i III. Izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice Crikvenica, KLASA: 612-04/10-01/03, UR.BROJ: 2107/ 01-01-10-5 od 31. svibnja 2010.g.) te članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 26/09, 34/09-ispr. i 07/13) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na IV. izmjene i
dopune Statuta Gradske knjižnice Crikvenica

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na IV. izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice Crikvenica.

Članak 2.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-01/13-01/07

Ur. broj: 2107/01-04/01-13- 7

Crikvenica, 20. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Lovorko Gržac, ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=871&mjesto=10003&odluka=115
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr