SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
GRAD CRIKVENICA

103.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09, 34/09 i 7/13) Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine donijelo je

II. IZMJENU I DOPUNU
Plana razvojnih programa za 2013. godinu
s projekcijama za 2014. i 2015. godinu

Točka 1.

U Planu razvojnih programa za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 53/12. i 17/13.) točka 1. mijenja se i glasi:

»II izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2013 godinu s projekcijama za 2014. i 2015. (u daljnjem tekstu: Plan) sadrži rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija.

Plan se sastoji od dva dijela:

1. II izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2013 godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu

2. II izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2013. godinu s planiranim prihodima.«

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/13-01/29

Ur. broj: 2107/01-05/02-13-6

Crikvenica, 20. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Lovorko Gržac, ing., v. r.

            *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II. Izmjena i dopuna Plana   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=871&mjesto=10003&odluka=103
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr