SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 45. Subota, 14. prosinca 2013.
GRAD DELNICE

72.

Temeljem članka 65. Zakona o šumama (NN 140/05, 82/ 06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12 i 68/12 ), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13 - pročišćeni tekst), članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi

2. IZMJENE I DOPUNE
Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
za 2013. godinu

Članak 1.

Na temelju 1. Izmjena i dopuna proračuna Grad Delnica za 2013. godinu planira se utrošak sredstava šumskog doprinosa za 2013. godinu prema programu kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-01/04

Ur. broj: 2112-01-30-10-13-03

Delnice, 12. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICE

Predsjednica

Nada Glad, v. r.

 

II. Izmjene i dopune Programa utroška   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=867&mjesto=51300&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr