SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 43. Petak, 6. prosinca 2013.
GRAD CRIKVENICA

89.

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10 ) te članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 35/09 - ispravak i 7/13 ), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 5. sjednici održanoj 27. studenog 2013., donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke
o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa
i velikih nesreća za područje Grada Crikvenice

Članak 1.

Donosi se Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Crikvenice po/ prethodno pribavljenoj suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanja KLASA: 810-03/ 13-04/09, Ur.broj: 543-01-04-01-13-2 od 24. rujna 2013. godine.

Članak 2.

Tekst Izmjene i dopune Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nasreća za područje Grada Crikvenice kao zaseban dio ove Odluke nije predmet objave.

Dokument iz stavka 1. ove Odluke, ovjeren pečatom Gradskog vijeća i potpisom predsjednika Gradskog vijeća, sastvni je dio ove Odluke.

Jedan izvornik u tekstualnom i digitalnom obliku čuva se u nadležnom upravnom odjelu Grada Crikvenice.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/13-01/01

Ur.broj: 2107/01-07/01-13-9

Crikvenica, 27. studenoga 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Lovorko Gržac, ing. v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=865&mjesto=10003&odluka=89
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr