SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 40. Petak, 8. studenog 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

62.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 5. studenoga 2013. godine donosi

ODLUKU
O NAMJENI SREDSTAVA DEPONIRANIH
KOD HBOR-a

I.

Odobrava se namjena dijela sredstava deponiranih na posebnom računu HBOR-a u iznosu od 2.880.000,00 kuna, za financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka Krka naziva »rekonstrukcija ceste s izgradnjom biciklističke staze i šetnice Dunat - Punat«, čega ukupna procijenjena vrijednost iznosi 12.000.000,00 kuna.

Nedostajuća sredstva za zatvaranje financijske konstrukcije realizacije projekta iz stavka 1. ovog članka osigurat će se, sukladno Sporazumu o sufinanciranju rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC 5125, dionica Dunat - Punat od 16. veljače 2012. godine, na sljedeći način:

- iznos od 1.260.000,00 kuna iz Proračuna Općine Punat (izvori: komunalni doprinos, prihodi od prodaje nefinancijske imovine, opći prihodi),

- iznos od 3.060.000,00 kuna od strane Grada Krka,

- iznos od 4.800.000,00 kuna od strane Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije.

II.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Punat, sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka, broj 09-I-70124/ 02-08, sklopiti ugovor u smislu točke I. ove Odluke, sve u skladu s odgovarajućim planovima i programima.

III.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/9

Ur. broj: 2142-02-01-13-5

Punat, 5. studenoga 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=862&mjesto=51521&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr