SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 37. Ponedjeljak, 21. listopada 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

43.

Temeljem članka 48. stavak 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst) (»Narodne novine«, broj 19/13), članka 31. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) i članka 6. Odluke o osnivanju Komunalnog društva »Dubašnica« d.o.o. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/05, 43/09 i 25/13) Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica dana 6. rujna 2013. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju članova Skupštine Komunalnog društva »Dubašnica« d.o.o.

Članak 1.

Za članove Skupštine Komunalnog društva »Dubašnica« d.o.o. Malinska imenuju se:

1.Nenad Šabalja, OIB: 67246402283, za predsjednika Skupštine

2.Sonja Žic-Milčetić, OIB: 81329171769, za člana Skupštine

3.Ivica Žgombić, OIB: 08003958566, za člana Skupštine

4.Tonček Lesica, OIB: 94388097486, za člana Skupštine

5.Robert Anton Kraljić, OIB: 99788377905, za člana Skupštine

Članak 2.

Mandat imenovanih članova traje četiri godine.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje mandat dosadašnjim članovima Skupštine Komunalnog društva »Dubašnica« d.o.o. Malinska.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 360-01/13-02/1

Ur. broj: 2142/05-03/1-13-1

Malinska, 6. rujna 2013.

OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Anton Kraljić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=859&mjesto=51511&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr