SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 37. Ponedjeljak, 21. listopada 2013.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

52.

Na temelju članka 32. točke 9. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 26/09, 38/09 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Matulji , na sjednici održanoj dana 17. listopada 2013. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o promjeni visine temeljnog kapitala Komunalac d.o.o.
i temeljnog uloga Općine Matulji u tom kapitalu

1. Prihvaća se Izvješće o povećanju temeljnog kapitala Komunalca d.o.o. 2013. podneseno od Uprave Komunalca dana 27. rujna 2013. godine.

2. Prihvaća se povećanje temeljnog kapitala Komunalca d.o.o. po osnovama kako slijedi:

2.1. Temeljni kapital Komunalca d.o.o. Opatija upisan
u sudskom registru u iznosu od 59.205.000,00 kn
podijeljen je na 4 poslovna udjela i to:

Poslovni udio Grad Opatija s iznosom
od 40.800.000,00 kn

Poslovni udio Općina Lovran s iznosom
od 7.605.000,00 kn

Poslovni udio Općina Matulji s iznosom
od 7.200.000,00 kn

Poslovni udio Općina Mošćenička Draga s iznosom
od 3.600.000,00 kn

2.2. Temeljni kapital povećava se iz rezervi društva te
iznosi 60.455.200,00 kn, podijeljen je na 4 poslovna
udjela i to:

Poslovni udio Grad Opatija s iznosom
od 41.661.600,00 kn

Poslovni udio Općina Lovran s iznosom
od 7.765.600,00 kn

Poslovni udio Općina Matulji s iznosom
od 7.352.000,00 kn

Poslovni udio Općina Mošćenička Draga s iznosom
od 3.676.000,00 kn

2.3. Temeljni kapital smanjuje se pojednostavljenim
smanjenjem te iznosi 57.191.600,00 kn, podijeljen je
na 4 poslovna udjela i to:

Poslovni udio Grad Opatija s iznosom
od 39.053.600,00 kn

Poslovni udio Općina Lovran s iznosom
od 7.765.600,00 kn

Poslovni udio Općina Matulji s iznosom
od 6.705.400,00 kn

Poslovni udio Općina Mošćenička Draga s iznosom
od 3.667.000,00 kn

2.4.Temeljeni kapital povećati će se po osnovu čl. 457. »Zakona o trgovačkim društvima« (»Narodne novine« broj: 111/93, 34/99,121/99, 52/00,118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12 i 68/ 13- u daljnjem tekstu ZTD)... »na način da postojeći članovi društva ulažu dospjela prava - novčane tražbine utvrđena Općim sporazumom o utvrđenju tražbina u kojem su utvrđena izvršena ulaganja »Jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS)« članova Društva u razdoblju od 1. siječnja 1994. do 30. lipnja 2013. godine u komunalnu infrastrukturu i opremu, kojom Društvo već upravlja, a koja je evidentirana kao imovina po nabavnoj, odnosno knjigovodstvenoj vrijednosti u trenutku ulaganja u Komunalcu d.o.o. i zbog izostanka protučinidbe od strane Komunalca d.o.o. (specifikacija ulaganja odnosno utvrđenih tražbina iskazana je kao prilog Općeg sporazuma o utvrđenju tražbine za svaku pojedinu JLS i u širem smislu čini prilog ove odluke), i to:

Grad Opatija ulaže svoju tražbinu u iznosu
od 30.266.300,00 kn

Općina Lovran ulaže svoju tražbinu u iznosu
od 2.595.900,00 kn

Općina Matulji ulaže svoju tražbinu u iznosu
od 55.547.500,00 kn

Općina M. Draga ulaže svoju tražbinu u iznosu
od 22.375.000,00 kn

Sveukupno ulaganje tražbina 4 JLS
iznosi 110.784.700,00 kn.

2.5. Slijedom prednjega temeljni kapital Društva
povećava se:

- sa 57.191.600,00 kn

- za 110.784.700,00 kn

- na 167.976.300,00 kn

2.6. Istovremeno se poslovni udjeli članova Društva
povećavaju za iznos uložene tražbine tako da
poslovni udjeli svakog člana ponaosob iznose kako
slijedi

- Grada Opatija povećava se sa 39.053.600,00 za
30.266.300,00 na 69.319.900,00 kn (41,27 % ukupnih
udjela)

- Općina Lovran povećava se sa 7.765.600,00 za
2.595.900,00 na 10.361.500,00 kn (6,17 % ukupnih
udjela)

- Općina Matulji povećava se sa 6.705.400,00 za
55.547.500,00 na 62.252.900,00 kn (37,06 % ukupnih
udjela)

- Općina M. Draga povećava se sa 3.667.000,00 za
22.375.000,00 na 26.042.000,00 kn (15,50 % ukupnih
udjela)

2.7.Prava-tražbina koja se ovom odlukom i pripadajućim ugovorom sa pratećom dokumentacijom ulažu u Društvo, već su preuzeta od Društva, dakle dana su Društvu na raspolaganje prije nego što se registarskom sudu podnese prijava za upis povećanja temeljnog kapitala.

2.8.Postojeći članovi, osim prednjeg upisa prava u povećani temeljni kapital, nemaju pravo prvenstva upisa novih poslovnih udjela.

2.9.Revizija vrijednosti ulaganja prava - tražbina sukladno čl. 394. st. 4. toč. 5. a u vezi sa čl. 187. st. 3. ZTD-a izvršena je od strane ovlaštenog revizora IRIS NOVA d.o.o. po revizoru Ljiljana Blagojević imenovanom od nadležnog trgovačkog suda rješenjem posl. br. 9-R1-205/13-2 od 12. srpnja 2013. godine.

3. Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Matulji za:

3.1. Potpisivanje Sporazuma o izvršenim ulaganjima
Općine Matulji u komunalnu infrastrukturu za iznos
od 568.971,91 kn

3.2.Potpisivanje Općeg sporazuma o utvrđenju tražbine Općine Matulji prema Komunalcu d.o.o. za iznos od 55.547.500,00 kn

3.3.Potpisivanje Ugovora o ulaganju prava u temeljni kapital Komunalac d.o.o. Opatija za iznos od 55.547.500,00 kn slijedom čega će se poslovni udio Općine Matulji u Komunalcu d.o.o. povećati na 62.252.900,00 kn, odnosno 37,06 posto od ukupnog temeljnog kapitala.

4.Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Matulji da glasuje na Skupštini Komunalca d.o.o. za donošenje:

4.1.Odluke o povećanju temeljnog kapitala iz rezervi Društva

4.2.Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala

4.3.Odluke o istovremenom povećanju temeljnog kapitala
a koje su prilog izvješća iz točke 1. i koje su usklađene sa iznosima iz točke 2. ove Odluke.

5.Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Matulji da glasuje na Skupštini Komunalca d.o.o. za donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalac d.o.o., sve sukladno točki 1. i 2. ove Odluke i tekstu Odluke o izmjeni Društvenog ugovora koja je prilog izvješća iz točke 1. ove Odluke.

Klasa: 432-01/13-01/11

Ur. broj: 2156-04-04/13-01

Matulji, 17. listopad 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=859&mjesto=51211&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr