SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 36. Petak, 11. listopada 2013.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

42.

Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine PGŽ« broj 09/11), u članku 18, iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Na objektima određenim posebnim aktom kao komunalni objekti u općoj uporabi, kao i za to prikladnim površinama ostalih subjekata (fizičkih i pravnih) na području Grada Delnica, dozvoljeno je njihovo oslikavanje grafitima sukladno za to propisanim uvjetima, a nakon pribavljene suglasnosti vlasnika objekta.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/11-01/06

Ur. broj: 2112-01-30-40-1-13-02

Delnice, 26. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica

Nada Glad, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=858&mjesto=51300&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr