SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 33. Petak, 20. rujna 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

134.

Na temelju odredbe članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 19. rujna 2013. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE
ZA 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za prvo polugodište 2013. godine ostvaren je, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

B. RAČUN FINANCIRANJA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2013. godine ostvareni su, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u posebnom dijelu Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu, iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su za prvo polugodište 2013. godine kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te Obrazloženja izvršenja programa odjela gradske uprave, sastavni su dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu.

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu objavit će se na internetskim stranicama Grada Rijeke.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/147

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 19. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prora  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=855&mjesto=51000&odluka=134
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr