SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

65.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/08, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 40/09 i 15/13), Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 1. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da dio nekretnine k.č.br. 20805/1 k.o. Bribir, prema prijedlogu parcelacije izrađen po GEO-VINODOL d.o.o. za geodetske usluge, Crikvenica, K. Tomislava 110 br. 21-166/2013 od 26. travnja 2013. godine, pod novom oznakom k.č.br. 20805/5 dio kuće k.b. 54 u Općini Vinodol

skoj, Bribir, Ugrini i dvorište od 49 m2, k.o. Bribir, ne predstavlja u naravi javno dobro-put već čini dio formirane okućnice i kuće te se istoj ukida status javnog dobra u općoj uporabi.

Članak 2.

Nekretninama iz članka 1. ove Odluke ukida se status javnog dobra, te će Općinski sud u Crikvenici - zemljišnoknjižni odjel, temeljem ove Odluke izvršiti brisanje upisa statusa javnog dobra na nekretnini iz članka 1. ove Odluke, te izvršiti uknjižbu upisa prava vlasništva na ime i u korist Općine Vinodolske općine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam (8) dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-7-11

Bribir, 31. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=851&mjesto=91253&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr