SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

38.

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 79/07, 125/07, 75/09, 79/09, 89/09 i 133/09, 78/12 i 56/13), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 60. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Delnica donio je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju
Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga na području Grada Delnica (u daljnjem tekstu: Savjet).

Članak 2.

U Savjet se imenuju:

1. Gradonačelnik Ivica Knežević,

2. Zamjenica gradonačelnika, Katarina Mihelčić,

3. Rudolf Sobol iz Delnica, Vučnik 25, predstavnik Udruge za zaštitu potrošača,

4. Artur Tomić iz Sungera, Sunger 3, predstavnik Udruge za zaštitu potrošača,

5. Ksenija Stubbs, iz Delnica, Vidikovac 7, predstavnica RISNJAK-DELNICE d.o.o.,

6. Mladen Majnarić, predstavnik KOMUNALCA d.o.o. te

7. Pročelnica JUO-a Grada Delnica Gordana Piskač.

Mandat članova Savjeta traje četiri (4) godine.

Članak 3.

Savjet je savjetodavno tijelo gradonačelnika, kao izvršnog tijela Grada Delnica, čija je osnovna zadaća da se očituje o pružanju i cijeni javnih usluga propisanih zakonom i aktima grada.

U pravilu, na prvoj konstituirajućoj sjednici, članovi savjeta između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika.

Vanjski članovi Članovi Savjeta, dakle svi osim onih koji dobivaju plaću iz Proračuna Grada Delnica, imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu s aktima grada kojim se regulira pravo na naknadu za rad članova radnih tijela.

Članak 4.

Način rada i odlučivanja Savjeta uređuje se Poslovnikom o radu Savjeta koji se donosi većinom svih članova.

Gradonačelnik saziva Konstituirajuću sjednicu Savjeta u roku osam (8) dana od donošenja ove Odluke.

Do izbora Predsjednika Savjeta, istim predsjedava Gradonačelnik.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 007-01/12-01/02

Ur. broj: 2112-01-30-40-1-13-05

Delnice, 26. kolovoza 2013.

Gradonačelnik

Ivica Knežević, dipl. iur., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=851&mjesto=51300&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr