SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 30. Petak, 6. rujna 2013.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

37.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-pročišćeni tekst), članka 60. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09, 41/09, 11/13 i 20/13-pročišćeni tekst) i članka 47c. stavka 1. Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 13/07, 09/08, 52/08 i 28/09), Gradonačelnik Grada Delnica donio je

ODLUKU
o visini iznosa Pomoći za nabavu opreme
za novorođenče

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina iznosa Pomoći za nabavu opreme za novorođenče koja je kao pravo na području Grada Delnica propisana Odlukom o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/ 07, 09/08, 52/08 i 28/09).

Članak 2.

Visina iznosa Pomoći za nabavu opreme za novorođenče određuje se u iznosu od 2.000,00 kuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se na svu djecu rođenu 1. listopada 2013. godine i kasnije i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 550-01/13-01/17

Ur. broj: 2112-01-30-40-1-13-01

Delnice, 30. kolovoza 2013.

Gradonačelnik

Ivica Knežević, dipl. iur., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=851&mjesto=51300&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr