SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

29.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09 i 8/ 13) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 25. 7. 2013. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Poduzetničke zone R-2

Članak 1.

Ovom se Odlukom osniva Poduzetnička zona R-2.

Poduzetnička zona R-2 nalazi se unutar granica obuhvata Detaljnog plana uređenja radne zone R-2 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/99 i 53/09), na području određenom ovom Odlukom.

Članak 2.

Područje Poduzetničke zone R-2 obuhvaća sljedeće katastarske čestice u katastarskoj općini Jušići: 1311/310, 1311/308, 1311/305, 1311/298, 1311/296, 1311/295, 1311/ 294, 1311/97, 1267/11, 1267/10, 1267/9, 1267/8, 1308/6, 1243/5, 1308/5, 1237/4, 1245/4, 1274/4, 1308/4, 1243/3, 1245/3, 1255/3, 1274/3, 1292/3, 1309/3, 9999/19, 1246/2, 1252/2, 1253/2, 1883/3, 1259/2, 1263/2, 1264/2, 1267/2, 1274/2, 1292/2, 1302/2, 1253/1, 1254, 1259/1, 1260, 1262, 1263/1, 1264/1, 1265, 1277, 1278, 1279, 1280, 1284, 1286, 1287, 1291, 1292/1, 1292/1, 1293, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300/1, 1301, 1302/1, 1303/1, 1305, 1306/1, 1307/1, 1308/1, 1309/1, 1310 i katastarske čestice u katastarskoj općini Kućeli: 637/305, 637/303, 637/302, 2181/49, 2181/48, 2181/ 47, 2144/42, 2181/42, 2144/40, 2181/40, 2144/39, 2183/39, 2183/38, 2144/37, 2183/37, 2144/36, 2181/36, 2181/35, 2183/ 35, 2181/34, 2183/34, 2183/33, 2181/32, 2183/32, 2181/30, 2183/30, 2181/29, 2183/28, 2183/27, 2183/26, 2144/25, 2183/ 25, 2144/24, 2183/24, 2144/23, 2183/23, 2183/22, 2183/21, 2183/20, 2144/19, 2183/19, 2144/18, 2183/18, 2184/18, 2183/ 17, 2183/16, 2144/14, 2118/13, 2118/12, 2155/12, 2181/12, 2144/11, 2158/11, 2179/11, 2158/10, 2181/10, 2144/9, 2146/ 9, 2148/9, 2158/9, 2179/9, 2183/9, 2185/9, 2118/8, 2144/8, 2146/8, 2158/8, 2176/8, 2179/8, 2181/8, 2184/8, 2185/8, 2186/8, 2144/7, 2146/7, 2158/7, 2175/7, 2179/7, 2180/7, 2184/7, 2186/7, 2118/6, 2146/6, 2158/6, 2173/6, 2174/6, 2179/6, 2180/6, 2183/6, 2184/6, 2185/6, 2186/6, 2118/5, 2144/5, 2146/5, 2148/5, 2151/5, 2158/5, 2173/5, 2179/5, 2181/5, 2184/5, 2185/5, 2118/4, 2141/4, 2147/4, 2148/4, 2155/4, 2173/4, 2183/4, 2184/4, 2189/4, 2144/3, 2147/3, 2148/3, 2173/3, 2179/3, 2181/3, 2184/3, 2185/3, 2189/3, 2303/3, 2119/2, 2146/2, 2147/2, 2150/2, 2151/2, 2154/2, 2158/2, 2179/2, 2183/2, 2185/2, 2186/2, 2189/2, 2193/2, 2197/2, 2203/2, 2118/1, 2119/1, 2144/1, 2145/1, 2147/1, 2148/1, 2150/1, 2151/1, 2154/1, 2155/1, 2156/1, 2158/1, 2173/1, 2176/1, 2179/1, 2180/1, 2181/1, 2183/1, 2184/1, 2185/1, 2186/1, 2187, 2188, 2189/1, 2193/1, 2194, 2196, 2197/1, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203/1, 2898.

Članak 3.

Poduzetnička zona R-2 obuhvaća ukupnu površinu od 19,73 ha, a nalazi se na području omeđenom Državnom cestom D8, Šmogorskom cestom i područjem Trtni.

Članak 4.

Namjena Poduzetničke zone R-2 je gospodarska, što podrazumijeva površine namijenjene za poslovno-trgovačku namjenu, obrtničku, organiziranu poslovnu zonu, veletržnicu, skladišno-veletrgovačku namjenu te ugostiteljsko-poslovnu namjenu.

Gradnja unutar Poduzetničke zone R-2 te njezino opremanje i uređenje provodit će se na temelju važeće prostorno-planske dokumentacije.

U cilju omogućavanja gradnje građevina i uređenja površina unutar obuhvata Poduzetničke zone R-2, Općina Matulji izgraditi će potrebnu komunalnu infrastrukturu te javno-prometne površine.

Članak 5.

Nositelj i organizator razvoja Poduzetničke zone R-2 je Općina Matulji.

Članak 6.

Sastavni dio ove Odluke je prikaz namjene površina iz Detaljnog plana uređenja R-2 (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/99 i 53/09).

Navedeni prilog nije predmet objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/13-01/10

Ur. broj: 2156-04-01-13-1

Matulji, 25. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Slobodan Juračić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=849&mjesto=51211&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr