SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 27. Petak, 26. srpnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

63.

Na temelju članka 30., stavak 1., podstavak 10. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske

županije« broj 26/09., 34/09. - ispravak i 7/13.) i članka 20. Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/01., 8/06., 31/09. i 45/09.), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana 9. srpnja 2013. godine donijelo je

RJEŠENJE
o izboru Odbora za suradnju s gradovima
- općinama i međunarodnu suradnju

I.

U Odbor za suradnju s gradovima - općinama i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Crikvenice imenuju se:

1. LOVORKO GRŽAC, za predsjednika,

2. DAVORIN BORŠČAK, za potpredsjednika,

3. FRANKO GRŽETIĆ, za člana.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/13-01/32

Ur. broj: 2107/01-04/05-13-1

Crikvenica, 9. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Lovorko Gržac, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=848&mjesto=10003&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr