SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

33.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 87. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva na 2. sjednici održanoj 4. srpnja 2013. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Kastva (»Službene novine 37/09, 40/09 i 18/13) članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Konstituirajućoj sjednici Vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.«

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kastva stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/07

Ur. broj: 2170-05/01-1-13-10

Kastav, 4. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=846&mjesto=51215&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr