SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 24. Petak, 28. lipnja 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

24.

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 19/ 13), članka 23. i 30. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 43/09 i 14/13) i članka 5. stavak 1. Poslovnika Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 12. lipnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru Mandatne komisije

I.

U Mandatnu komisiju izabrani su:

1. Kristina Karamarko, za predsjednika

2. Tončić Tehomilić, za člana

3. Pavao Barbiš, za člana

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-03/1

Ur. broj: 2142/05-01-13-6

Malinska, 12. lipnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjedavajuća

Vera Pajalić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=845&mjesto=51511&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr