SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 55. Subota, 22. prosinca 2012.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

30.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici 21. prosinca 2012. godine donijelo je

I. izmjenu i dopunu
PROGRAMA
javnih potreba u kulturi Općine
Malinska - Dubašnica za 2012. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi Općine Malinska - Dubašnica za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 51/11) - (u daljnjem tekstu: Program) članak 2. mijenja se i glasi:

Članak 2.

U 2012. godini Općina Malinska - Dubašnica sufinancirat će javne potrebe u kulturi, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Malinska - Dubašnica za 2012. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-12-30

Malinska, 21. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v. r.

 

I. Izmjena i dopuna Programa javnih potr  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=818&mjesto=51511&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr