SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 55. Subota, 22. prosinca 2012.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

27.

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na svojoj sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2012. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu i projekciji proračuna za 2013. i 2014. godinu (»Službene novine Primorsko-goransku županije« broj 51/11 i 23/12 - u daljnjem tekstu proračun) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2012. godinu, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

U članku 2. Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2012. godinu i projekciji proračuna za 2013. i 2014. godinu, prihodi i primici te rashodi i izdaci u općem dijelu Proračuna za 2012. godinu razvrstani po ekonomskoj klasifikaciji mijenjaju se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmoga dana od dana objave »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/1

Ur.broj: 2142/05-01-12-14

Malinska, 21. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALINSKA-DUBŠANICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Ma  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=818&mjesto=51511&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr