SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 55. Subota, 22. prosinca 2012.
GRAD RAB

76.

Na temelju članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09) i članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/07), Gradsko vijeće Grada Raba na sjednici održanoj 19. prosinca 2012. godine, donosi

ODLUKU
o izboru Savjeta mladih Grada Raba

Članak 1.

U Savjet mladih Grada Raba izabiru se:

1. ANTONIO MATUŠAN

2. MARTINA PRESEČKI

3. TOMISLAV BAČIĆ

4. DORA VALOVIČIĆ

5. ZORAN ŠĆERBE

Članak 2.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih, u roku od 30 dana od izbora Savjeta mladih, saziva i njome do izbora predsjednika predsjedava gradonačelnik Grada Raba.

Na konstituirajućoj sjednici mora biti nazočna većina članova Savjeta mladih.

Savjet mladih smatra se konstituiranim izborom predsjednika.

Članak 3.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta mladih biraju se iz reda članova Savjeta mladih javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih članova pod uvjetom da je sjednici nazočna većina članova.

Prijedlog za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika mora biti sastavljen u pisanom obliku i podnijet od najmanje 2/5 članova Savjeta mladih.

Svaki član Savjeta mladih može potpisom podržati samo jednog kandidata za predsjednika odnosno zamjenika predsjednika.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/12-01/08

Ur. broj: 2169-01-02-01-12-11

Rab, 19. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Berislav Dumić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=818&mjesto=51280&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr