SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

35.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 38/ 09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi

I. izmjene Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2012. godini

Članak 1.

Ovim izmjenama Programa utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalna infrastrukture za:

1. - javne površine2. - održavanje čistoće

- nerazvrstane ceste- odlaganje komunalnog
- groblja otpada

- javna rasvjetu- tržnice na malo

Članak 2.

U narednoj 2012. godini planira se izgradnja:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Dinamika izvođenja radova uskladiti će se s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih pod člankom 2. ovog Programa.

Članak 4.

Ove I. izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/11-01/36

Ur. broj: 2112-01-04-02/01-12-02

Delnice, 21. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

I. Izmjene Programa gradnje objekata i u  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=817&mjesto=51300&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr