SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 46. Petak, 23. studenog 2012.
GRAD RAB

63.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09 i 130/11) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba na sjednici održanoj dana 20. studenoga 2012. donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje
od 2013. do 2015. godine

Članak 1.

Ovim Planom utvrđuju se vrste komunalnih vodnih građevina koje se planiraju graditi u razdoblju od 2013. do 2015. godine, kao i izvori sredstva za financiranje te gradnje.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama iz članka 1. ovog Plana podrazumijevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju.

Članak 3.

U razdoblju od 2013. do 2015. godine na području Grada Raba planira se graditi slijedeće komunalne vodne građevine:

I. 2013. godina

1. Kanalizacijski sustav Rab I. faza - obuhvaća izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa dugačkim podmorskim ispustom, crpne stanice, te spojnog i tlačno - gravitacijskog kolektora.

Procijenjena vrijednost: 29.000.000,00 kn

Izvor financiranja: Projekt Jadran (naknada za razvoj 21%, kredit Svjetske banke 50%, Hrvatske vode 5%, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva 24%)

2. Kanalizacijski sustav Draga III. faza - dovršetak izgradnje.

Procijenjena vrijednost: 3.000.000,00 kn

Izvor financiranja: Hrvatske vode 100%

3. Kanalizacijski sustav Draga - mreža uz II. fazu - dovršetak izgradnje.

Procijenjena vrijednost: 2.000.000,00 kn

Izvor financiranja: Hrvatske vode 90%, vlastita sredstva 10%

4. Kanalizacijski sustav Draga IV. faza - obuhvaća izgradnju pet crpnih stanica te spojnog i tlačno - gravitacijskog kolektora.

Procijenjena vrijednost: 22.300.000,00 kn (10.000.000,00 u 2013. godini)

5. Izgradnja novog podmorskog cjevovoda kopno - Rab.

Procijenjena vrijednost: 20.000.000,00 kn

Izvor financiranja: Hrvatske vode - 90%

6. Izgradnja vodovodnog ogranka naselja Dumičići i Krstaši u Mundanijama.

Procijenjena vrijednost: 400.000,00 kn

7. Transportni cjevovod Kampor.

Procijenjena vrijednost: 1.530.000,00 kn

8. Vodosprema Kampor.

Procijenjena vrijednost: 2.420.000,00 kn

9. Ugradnja uređaja za kondicioniranje vode izvora Mlinica.

Procijenjena vrijednost: 1.500.000,00 kn.

II. 2014. godina

1. Kanalizacijski sustav Draga IV. faza - dovršetak izgradnje.

Procijenjena vrijednost: 22.300.000,00 kn (12.300.000,00 u 2014. godini)

2. Kanalizacijski sustav Palit - Soline - obuhvaća izgradnju jedne crpne stanice, te spojno tlačno - gravitacijskog kolektora.

Procijenjena vrijednost: 3.000.000,00 kn

3. Kanalizacijski sustav Draga V. faza - obuhvaća izgradnju dvije crpne stanice te spojno tlačno-gravitacijskog kolektora.

Procijenjena vrijednost: 20.000.000,00 kn (10.000.000,00 kn u 2014. godini)

4. Kanalizacijska mreža Barbat i Banjol - obuhvaća izgradnju tri crpne stanice i 24.500 metara spojno tlačno- gravitacijskog kolektora.

Procijenjena vrijednost: 30.000.000,00 kn (10.000.000,00 kn u 2014. godini)

5. Kanalizacijska mreža Supetarska Draga, Kampor, Mundanije - obuhvaća izgradnju četiri crpne stanice i 42 km spojno tlačno - gravitacijskog kolektora.

Procijenjena vrijednost: 40.000.000,00 kn (10.000.000,00 kn u 2014. godini).

III. 2015. godina

1. Kanalizacijska mreža Barbat i Banjol - obuhvaća izgradnju tri crpne stanice i 24.500 metara spojno tlačno - gravitacijskog kolektora.

Procijenjena vrijednost: 30.000.000,00 kn (10.000.000,00 kn u 2015. godini)

2. Kanalizacijska mreža Supetarska Draga, Kampor, Mundanije - obuhvaća izgradnju četiri crpne stanice i 42 km spojno tlačno - gravitacijskog kolektora.

Procijenjena vrijednost: 40.000.000,00 kn (10.000.000,00 kn u 2015. godini)

3. Kanalizacijski sustav Draga V. faza - obuhvaća izgradnju dvije crpne stanice, te spojno tlačno - gravitacijskog kolektora.

Procijenjena vrijednost: 20.000.000,00 kn (10.000.000,00 kn u 2015. godini)

4. Izgradnja vodospreme Kamenjak - obuhvaća izgradnju vodospreme s precrpnom stanicom, tlačnim i gravitacijskim opskrbnim vodom.

Procijenjena vrijednost: 2.500.000,00 kn

5. Izgradnja vodospreme Kozji Vrh

Procijenjena vrijednost: 1.500.000,00 kn

6. Dogradnja PK Perići - obuhvaća povećanje kapaciteta prekidne komore Perići i izgradnju cjevovoda kako bi se omogućila bolja distribucija vode iz vlastitih bušotina.

Procijenjena vrijednost: 3.000.000,00 kn.

Članak 4.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/12-01/06

Urbroj: 2169-01-02-01-12-01

Rab, 20. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Berislav Dumić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=809&mjesto=51280&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr