SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 16. Subota, 5. svibnja 2012.
OPĆINA MATULJI

14.

Na temelju članka 78. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 26. travnja 2012. godine donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja
3. Zona društvenih sadržaja Brešca

Članak 1.

U Odluci o izradi Detaljnog plana uređenja 3. Zona društvenih sadržaja Brešca (»Službene novine Primiorsko- goranske županije« broj 30/09 i 49/09) članku 4. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Iz područja obuhvata plana isključuju se z.č. 4085, 4086 i dio 4087 k.o. Puži.

U područje obuhvata uključuju se z.č. 3988, dio 3990/2 i dio 3949/7 k.o. Puži.«

Članak 2.

Prilog uz ovu Odluku je grafički prilog s granicom obuhvata plana u mjerilu 1:1000, koji se ne objavljuje.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/09-01/23

Ur. broj: 2156-04-01/12-29

Matulji, 26. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oec., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=779&mjesto=51211&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr