SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 16. Subota, 5. svibnja 2012.
OPĆINA MATULJI

12.

Na temelju članka 78. stavka 1.i članka 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 26. travnja 2012. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana
uređenja 2 Mihotići - dio Diraki (NA 11-3)

Članak 1.

U Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja 2 Mihotići- dio Diraki (NA 11-3) (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj (8/10) dopunjuje se i mjenja članak 13. i sada glasi:

»ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE PLANA

Do stupanja na snagu Plana nije dozvoljeno izdavanje akata na temelju kojih se mogu graditi nove građevine na neizgrađenom području obuhvata Plana.

Na području izgrađenog dijela Plana dozvoljavaju se rekonstrukcije postojećih građevina i izgradnja i rekonstrukcija objekata infrastrukturne namjene prema odredbama članka 293. i rekonstrukcija za poboljšanje neophodnih uvjeta stanovanja prema članku 299. Prostornog plana uređenja Općine Matulji.

Zabrana i vrijeme zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru odnosno građenje tijekom izrade plana ne može trajati duže od 2 godine od dana donošenja Odluke o izradi plana.

Zabrana iz stavka 3. ovog članka produžuje se za godinu dana tako da ukupno vrijeme zabrane traje tri godine od dana donošenja Odluke o izradi plana.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/10-01/7

Ur. broj: 2156-04-01/12-19

Matulji, 26. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oec., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=779&mjesto=51211&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr