SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 10. Petak, 30. ožujka 2012.
GRAD BAKAR

13.

Temeljem odredbi članka 108.-112. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i odredbe članka 30. stavak 1. alineja 6. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na svojoj sjednici održanoj dana 29. ožujka 2012. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BAKRA
ZA RAZDOBLJE 1. 1. - 31. 12. 2011. GODINE

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bakra za 2011. godinu sadrži opći dio proračuna i posebni dio proračuna.

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 2.

Neutrošena sredstva Proračuna Grada Bakra za 2011. godinu iznose 759.200,00 kn i predstavljaju sredstva za raspodjelu po Godišnjem obračunu Grada Bakra za 2011. godinu.

 

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2011 / 3
OD 01.01.11 DO 31.12.11

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Neutrošena sredstva iz članka 2. ove Odluke u iznosu od 759.200,00 kn raspoređuju se u okviru Programa Industrijske zone Kukuljanovo za izgradnju ceste C1.1-C1.2.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 4.

Rashodi u iznosu od 56.265.450,63 kn i izdaci financiranja u iznosu od 1.354.447,21 kn iskazani su u posebnom dijelu Proračuna prema programima odnosno tekućim aktivnostima i kapitalnim projektima planiranim u 2011. godini te čine sastavni dio ove Odluke.

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 1.1. do 31. 12. 11

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 5.

Ovaj godišnji obračun stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klas: 021-05/12-01/03

Ur. broj: 2170-02-01-12-12

Bakar, 29. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=774&mjesto=51222&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr