SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 7. Ponedjeljak, 5. ožujka 2012.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

2.

Temeljem odredbi članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 43/09) i točke 5. članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 24. veljače 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu
Vapor Malinska d.o.o.

Članak 1.

Daje se suglasnost za stjecanje poslovnih udjela bez naknade u trgovačkom društvu Vapor Malinska d.o.o. OIB: 22085650769.

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica da u ime i za račun Općine Malinska-Dubašnica zaključi ugovor o prijenosu poslovnih udjela u navedenom trgovačkom društvu te poduzme sve druge radnje i potpiše svu drugu dokumentaciju vezanu uz stjecanje udjela u navedenom trgovačkom društvu od strane općine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-12-1

Malinska, 24. veljače 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=770&mjesto=51511&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr