SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 5. Četvrtak, 23. veljače 2012.
GRAD RAB

7.

Na temelju članka 114. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima »(Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 118/03, 146/08, 137/09 i 152/11-pročišćeni tekst), a u vezi s člankom 71. stavak 1. točka 7. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 16. veljače 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o razrješenju likvidatora Ustanove »Osnovna glazbena škola Rab - u likvidaciji«

Članak 1.

Likvidatorom Ustanove »Osnovna glazbena škola Rabu likvidaciji« (u daljnjem tekstu: Ustanova), razrješuje se Danijela Škarić, iz Lopara, Lopar 449, OIB: 02306727106 (u daljnjem tekstu: Likvidator).

Članak 2.

Likvidator je završio tekuće poslove, naplatio tražbine Ustanove, unovčio preostalu imovinu i podmirio vjerovnike.

Članak 3.

Likvidator je sastavio financijska izvješća na početku i na završetku likvidacije.

Članak 4.

Po podmirenju dugovanja Ustanove, Likvidator je preostalu imovinu dodijelio osnivaču.

Članak 5.

Likvidator će po okončanju likvidacijskog postupka i ukidanja Ustanove »Osnovna glazbena škola Rab -u likvidaciji« te razrješenju Likvidatora, podnijeti prijavu Trgovačkom sudu u Rijeci za upis brisanja Ustanove iz sudskog registra.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/12-01/01

Urbroj: 2169-01-02-01-12-13

Rab, 16. veljače 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=768&mjesto=51280&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr