SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 51. Srijeda, 28. prosinca 2011.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

43.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 84/11) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 36/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2012. godinu

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Općine Malinska- Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općina) u 2012. godini za:

-javne površine,

-nerazvrstane ceste,

-groblja,

-javnu rasvjetu,

-održavanje čistoće,

-odlaganje komunalnog otpada.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture te

za nabavu opreme, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBLJA I JAVNE RASVJETE

Članak 2.

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete financirat će se iz prihoda od:


-komunalnog doprinosa 6.582.800,00

-naknade za koncesije 250.000,00

-naknade za koncesije

na pomorskom dobru 50.000,00

-sredstava od ustupljenog

poreza na dohodak 953.000,00

-prodaje nefinancijske imovine 2.700.000,00

-nenamjenskih sredstava proračuna 1.414.200,00


UKUPNO: 11.950.000,00


za namjene kako slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE


1. nabava komunalne

opreme za javne površine 30.000,00


2. dječja igrališta (Porat, Vantačić,

Kremenić, Oštrobradić) 500.000,00


3. uređenje javnih površina od nove

rive do hotela Adria 600.000,00


4. uređenje morske obale: izgradnja i

proširenje površina za sunčanje

(odmaralište Naš Mir - Vrtača,

dovršetak Vantačić - Riva) 500.000,00


5. izrada prostorno planske

dokumentacije 500.000,00

- Urbanistički planovi

- UPU Malinska, UPU Dobrinčevo,

UPU Rova

- Prometna studija naselja Malinska

- Konzervatorska podloga

Idejno rješenje uređenja luke,

priobalja i centra Malinske (od

ureda TZ-a do Lastavice)


6. otkup zemljišta na kojem se grade

objekti i uređaji komunalne

infrastrukture 2.200.000,00


UKUPNO: 4.230.000,00


2. NERAZVRSTANE CESTE


1. Asfaltiranje i uređenje cesta 1.700.000,00


- Branka Fućića - dovršetak nogostupa

- Grdine - 2. spoj Grdine i glavne ceste

- Kremenić - Odvojak prema Kračak D.

- Milčetić - Varoš - Križ

- Novina - probijanje - nastavak ulice

- Novo Naselje - Dovršetak asfaltiranja odvojka

- Porat - nerazvrstana cesta prema Fumku (dio)

- Poslovna zona K-1 Sv. Vid - Ceste SU1, OU1 i
kružno raskršće (ulaz u zonu)

- Strilčić - Spoj državne ceste D-104 i komunalne
deponije građevinskog materijala

- Sveti Anton - od lokalne ceste (L-58089) ulica
prema Laštro

- Sveti Anton - Nadari - Grba - Strilčić

- Sveti Vid - Prema Ciglar/Bilandžić

- Sveti Vid - Odvojak prema Mornarić/Purić

- dovršetak asfalta


2. Dodatna ulaganja na cestama 800.000,00


- Kružni tok - trgovina Jaffa - širenje i asfaltiranje

- Vantačići - ulica Ivana Bogovića - obnova asfalta

- Proširenje lokalne ceste (L-58089)-

Milčetići - Sveti Anton

- Milovčići (selo) - križ

- Sabljići - proširenja u selu

- Sveti Anton cesta iza place

- Sveti Vid - prometnica iza župnog ureda prema
suhoj marini

- Vantačići - centar - II. faza

- Pješačka staza (Dubanjak - Vantačić)

- Pješačka staza (Matijaševo - Žubra)

- Pješačka staza market - slovensko
odmaralište (M.Celebrina - Podvornica)

- Zidarići - ulaz u selo

- Pješačka staza od Kvarnerske ulice do
ulice Branka Fučića

- Lastavica - Vila Zora - Lina Bolmarčića

- Rekonstrukcija dijela ulice Kralja Tomislava


UKUPNO: 2.500.000,00


3. OBILAZNICA SV. VID


Izgradnja završne faze obilaznice
Sv. Vida - južni kružni tok


UKUPNO: 1.420.000,00


4. JAVNA RASVJETA


1. Proširenje javne rasvjete 600.000,00


Bogović


- Ulica 17. Tavnja - postavljanje lampe
na postojeći stup

- Istarska ulica - izgradnja novog sustava javne rasvjete - vod i 3 rasvjetna stupa

- Novo Naselje - 2 nova rasvjetna stupa
u smjeru Milovčića

Kremenić


- Cesta Kremenić - Pavus - 4 rasvjetna stupa

- Prvi odvojak desno od strane Sv. Vida - 1 lampa

na postojeći stup

Ljutić


- Ulaz u selo - 1 lampa na postojeći stup

Malinska


- Bodulska - 1 rasvjetni stup na početku ulice

- Branka Fučića - Odvojak - 2 nova rasvjetna stupa

- Kralja Tomislava - Vrtača - 4 nova rasvjetna stupa

- Kralja Tomislava 26 - 1 novi rasvjetni stup u okućnici objekta Mahulja

- Kralja Tomislava - 2 nova rasvjetna stupa na početku ulice

- Kvarnerska - 2 nova rasvjetna stupa na početku ulice
(iznad konobe Bracera)

- Lina Bolmarčića - popunjavanje

- Primorska - Put Radići - 3 nova rasvjetna stupa

- Kupalište Draga - 3 nova kandelabera

Milčetići


- Ivana Milčetića Matina - 5 novih rasvjetnih stupova

- Karinovo - Milčetić - 3 novih rasvjetnih stupova

- Karinovo 46 - 1 novi rasvjetni stup

- Omišljanska - 1 novi rasvjetni stup

Oštrobradić


- put iza trgovine - zamjena 1 stupa

- ulaz u Oštrobradiće iz smjera Žgombića - 1 rasvjetni
stup

- predio Peškovac - 3 nove lampe na postojeće stupove

Porat


- Od kapele u smjeru Otije - 3 nova rasvjetna stupa

- Otija - Rudina - novi vod javne rasvjete -
4 rasvjetna stupa

- novo parkiralište - 7 rasvjetnih stupova

Rova


- Trstika - Vantačići - javne rasvjeta obalne šetnice -

6 novih rasvjetnih stupova

- Rova - 4 nova rasvjetna stupa

- Rova - Vantačići (glavna cesta) - 6 novih rasvjetnih
stupova

Sabljić


- Sabljić - 3 lampe na postojeće stupove

Sveti Anton


- Glavna cesta - crkva - 6 lampi na postojeće stupove

- Nadari - 2 nove lampe na postojeće stupove

Sveti Vid


- Poslovna zona K-1 - nova javna rasvjeta - 7 stupova

- Sveti Vid 124 - 1 novi rasvjetni stup

Oštrobradići


- Postavljanje tri rasvjetna tijela (područje Peškovac)

Vantačići


- Dubanjak - Riva - 2 nova rasvjetna stupa

- II. odvojak Črnog peska - 1 rasvjetni stup

- Maslinska - 3 rasvjetna stupa

- Matijaševo - Žubra - 2 rasvjetna stupa

- spoj Murvica - Črni pesak - 1 rasvjetni stup

- Ograde 5/7 - 1 rasvjetni stup

- Riva - Valica (obalni put) - nova javna rasvjeta -

7 stupova

- parkiralište - 1 lampa na postojeći stup

- Žubra 11 - 1 rasvjetni stup

Zidarići


- Križanje Riječke i Jadranske - 1 novi rasvjetni stup


2. Inženjering i konzalting

u elektrotehnici 200.000,00


UKUPNO: 800.000,00


5. GROBLJA


Radovi na uređenju groblja Sveti Vid


UKUPNO: 200.000,00


6. PARKIRALIŠTE U PORTU


Izgradnja parkirališta i prometnice

kod samostana u Portu 300.000,00


UKUPNO: 300.000,00


7. OBORINSKA ODVODNJA


Izgradnja sustava oborinske odvodnje 400.000,00

- Porat - iz smjera Fumka

- Vantačić - Studenac

- Karinovo - iz smjera Varoš

- Pavus - iz smjera Kremenića i Grdina do Markata

- Novo naselje kod kbr. 13

- Primorska i Odvojak primorske ulice

Obala - Rupa


UKUPNO: 400.000,00


8. SPORTSKI PARK


Sportski park pored O.Š. Dubašnica 1.000.000,00


UKUPNO: 1.000.000,00


9. GOSPODARSKI CENTAR


Izgradnja gospodarskog

komunalnog centra KD Dubašnica 1.000.000,00


UKUPNO: 1.000.000,00


III. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada i održavanje čistoće financirat će se iz sredstava HBOR-a u iznosu od 151.000,00 kn za namjenu sanacije odlagališta Treskavac i financiranje ekološkog zasnovanog sustava zbrinjavanja otpada na otoku Krku.

Članak 4.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 12.101.000,00 kn.

Članak 5.

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-11-39

Malinska, 15. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=761&mjesto=51511&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr